Полезн статии » blog.ucheben.com

Шофьорски изпит

Изпитите по теория и управление се провеждат в гр. Пловдив в лицензиран кабинет, отговарящ на Наредба 38. 24-25 м/ч от практическата подготовка се провеждат в гр. Пловдив с цел по-високо ниво на подготовка и добро представяне на изпита пред ДАИ.

Явяването на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва във възможно най-кратък период след завършване на курса.

Самият изпит се състои от 2 части: теоретичен и практически. Теоретичният изпит се състои в решаването на 1 изпитна листовка (таблет), която съдържа по 45 въпроса. Време за провеждане - 40 мин. Проверка и резултат от изпита - веднага.

Успешно е положил изпит този курсист, който е отговорил получил минимум 87 точки. Успешно издържалите теоретичния изпит полагат изпит по управление на автомобила. Той се провежда в ден, различен от този за теоретичния изпит. Продължителността на практическия изпит е 25 мин. и то на автомобила, на който кандидатът се е обучавал. Успешно положил изпита е кандидат, набрал не повече от 9 наказателни точки. На изпит по теория се явяват кандидати, навършили 17 години и 11 месеца, а на изпит по управление - 18 години.

Какви са цените?