Полезн статии » blog.ucheben.com
Какво получавате, ако се запишете при мен?
  • отлична теоретична подготовка;
  • добри практически умения самостоятелно да управляваш автомобил;
  • наследяваш от добрия инструктор отличен маниер на поведение на пътя;
  • допринасяш за повишаване на безопасността на движение по пътищата;
  • ставаш съобразителен, дисциплиниран, толерантен;
  • управлението на автомобила става удоволствие.

Изпитите по теория и управление се провеждат в лицензиран кабинет в гр. Пловдив.